Cookiebeleid

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die op de computer van een gebruiker worden opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Webbrowsers slaan cookies op voor een bepaalde periode of voor de duur van de sessie van een gebruiker op een website. Cookies worden gebruikt om websites  te informeren over de gebruiker, waardoor ze de gebruikerservaring kunnen personaliseren door hun voorkeuren te onthouden. 

Hoe lang bewaren wij uw cookies? 

BRUSSELS BUSINESS COURRIER SRL slaat twee soorten cookies op. “Sessie” cookies en “permanente” cookies: 

  • Sessiecookies: dit zijn cookies die worden verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit. 
  • Permanente cookies: dit zijn cookies die in de browser van de gebruiker blijven, totdat ze verlopen, gedurende een bepaalde periode na het einde van zijn navigatiesessie. Tenzij de gebruiker de cookies zelf verwijdert via de internetmogelijkheden van zijn browser, bewaren wij deze cookies maximaal 13 maanden. 

De cookies die we gebruiken 

We gebruikten 3 soorten cookies: 

  • Strikt noodzakelijke cookies 
  • Statistische cookies 
  • Marketing cookies 

Strikt noodzakelijke cookies 

Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze stellen gebruikers van onze site in staat om de belangrijkste functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden ze onze site niet normaal kunnen gebruiken. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt alleen naar onze website verzonden. 

Voor deze cookies is geen toestemming van gebruikers vereist. Het is daarom niet mogelijk om ze in of uit te schakelen. 

Statistische cookies 

Dit zijn cookies die ons in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik en de prestaties van onze site om de werking ervan te verbeteren. Ze zijn daarom bedoeld om onze website aan te passen aan de verzoeken van onze bezoekers.  Daarom zijn het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteiten van bezoekers en hun frequentie van terugkeer voorbeelden van gegevens die we verzamelen. 

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om geen statistische cookies te gebruiken door de cookie-instellingen aan te passen. 

Marketing cookies 

Dit zijn cookies die worden gebruikt door derden zoals Google Analytics. Het verzamelen van gegevens wordt uitgevoerd voor louter reclamedoeleinden om aantrekkelijke en gepersonaliseerde inhoud voor gebruikers te creëren. 

Wij hebben geen controle over deze cookies. Niettemin is het gebruik van deze cookies onderworpen aan de toestemming van de gebruikers. Zij kunnen zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van deze cookies door de cookie-instellingen aan te passen. 

Toestemming voor het gebruik van cookies 

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op onze website, worden alleen gebruikt wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen. U kunt de cookie-instellingen op elk gewenst moment aanpassen door bepaalde categorieën cookies te activeren of uit te schakelen. Als u wilt weten hoe u ze in uw browser kunt in- of uitschakelen, raadpleegt u het gedeelte “Cookies beheren volgens uw browser” van dit Cookiebeleid. 

Cookies beheren volgens uw browser 

Voor het beheer van cookies en uw voorkeuren is de configuratie van elke browser anders. U kunt de volgende links raadplegen om te leren hoe u cookies kunt beheren, blokkeren of verwijderen, afhankelijk van uw browser: 

Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Voor Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=nl#/sfri11471 

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en 

Voor Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Voor andere browsers verwijzen wij u naar het gebruik van uw browser of gaat u naar de website van de uitgever.